Jak założyć pasiekę zgodnie z przepisami?

Założenie pasieki to wiele decyzji jak wybór terenu pod pasiekę, rozmiar pasieki, ilość i rodzaj uli, zakup odpowiedniego sprzętu i wiele innych. Należy także zapoznać się z przepisami, które regulują sposób zakładania czy prowadzenia pasieki, aby nie narazić się na kłopoty z prawem.

Jakie są najważniejsze zasady prawne dotyczące pasiek?

W prawie polskim znajduje się kilka poszczególnych przepisów, które wytyczają drogę postępowania prawnego przy zakładaniu pasiek. Warto wiedzieć jak zacząć hodowlę pszczół według litery prawa. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa każda pasieka musi być umiejscowiona w odległości co najmniej 10 m od budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz uczęszczanych dróg publicznych. Przy braku możliwości zachowania tej odległości konieczne jest ustawianie trzymetrowej przeszkody. Należy również mieć świadomość, że nowa pasieka musi zostać zgłoszona do Powiatowego Lekarza Weterynarii, gdzie zostanie jej nadany numer identyfikacyjny, który należy umieszczać na sprzedawanych produktach. Obowiązkiem pszczelarza według przepisów prawa jest zabezpieczenie pasieki, aby uwzględnić odpowiedzialność cywilną od użądleń ludzi i zwierząt. Zgodnie z prawem pszczelarz musi także ustawić tablicę informująco-ostrzegawczą o występowaniu na terenie pszczół wraz z podaniem danych pszczelarza. Zgodnie z wymaganiami prawnymi osoba hodująca pszczoły musi udać się do lekarza, od którego powinien uzyskać zaświadczenie lekarskie potwierdzające dopuszczenie go do pracy.

Jakie dokumenty są konieczne do założenia pasieki?

Przy zakładaniu pasieki z zamiarem sprzedaży miodu niezbędne jest dokonanie wpisu pasieki do rejestru zakładów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów, które są pochodzenia zwierzęcego. Z kolei chcąc uzyskać numer sprzedaży trzeba zgłosić się do Sanepidu i Powiatowego Lekarza Weterynarii. Konieczne jest również skompletowanie dokumentów dotyczących planu rozwoju pasieki czy stosowanych technologii. Potrzebny jest także rejestr wykorzystywanych środków chemicznych oraz opis metod pozyskiwania miodu i innych produktów.

 

Możesz również polubić…