W trosce o los braci mniejszych

W ostatnim czasie wzrosła ilość nagłaśnianych przypadków bestialskiego traktowania zwierząt przez osoby dorosłe. Zarówno psy, jak i koty narażone są na agresję ze strony człowieka. Bywa, że zwierzęta przechowywane są w niewłaściwych warunkach, Przykute łańcuchami do bud, bez jedzenia i dostępu do wody. Istnieją organizację pomocowe, które poza walką o prawa zwierząt, starają się wpływać na świadomość społeczeństwa. Wdrożono medialne kampanie krytykujące akty przemocy, wiadomości pojawiają się w radiu, spoty w telewizji, a wizerunki skatowanych zwierząt w internecie. Oprawcy czują się bezkarni. Za znęcanie się na zwierzętami grozi kara 3 lat, gdy jest to akt przemocy ze szczególnym okrucieństwem winny otrzyma maksymalny wyrok 5 lat pozbawienia wolności, Niestety, kary bezwzględnego pozbawienia wolności orzekane są bardzo rzadko, a wyroki w zawieszeniu nie wpływają na zmianę zachowań agresorów.

Jak pomoc zagrożonym zwierzętom?

Najprostsza odpowiedź to: po prostu reagować. Zawiadomić właściwe służby: Policję, Straż Miejską, Inspekcje Weterynaryjną. Chęć pomocy braciom mniejszym można realizować także poprzez wolontariat w schroniskach, gdzie znalezione psy lubuskie odnajdują spokój. Pobyty w ośrodkach dają zwierzętom szansę na poprawę kondycji zdrowotnej i otwierają drogę do adopcji. Zwierzęta dotknięte przemocą są nieufne wobec ludzi, trudno adaptują się do nowych warunków. Wymagają konsultacji z trenerem behawioralnych i poświęcenia dużej ilości czasu. Jeśli dysponujemy dobrymi warunkami lokalowymi, jest możliwość stworzenia we własnym lokum domu tymczasowego dla psów i kotów.

Możesz również polubić…