Te gołębie pocztowe.

Gołąb ten najczęściej hodowany przez gołębiarzy. Ma on te zaletę, może dolecieć do miejsca wyznaczonego. Niegdyś używany do posyłania wiadomości. Dziś hodowany przez różnych gołębiarzy na świecie. Znakowany obrączkami, które sygnalizują, z którego kraju on pochodzi. Gołębie są również traktowani na wystawy lub dla zawodów sportowych.

 
Gołąb pocztowy występuje w kilku barwach, między inny: biały, czerwony, czarny i pstry. Żyją one do dziesięciu lat. Chyba, że zostaną skonsumowane na rosół. One osiągają około kilkaset gramów masy.
Gołębie pocztowe są nadzwyczaj pięknymi ptakami. Ich w podobnie są cukrówki, dzikie ptaki, które mogą zmylić osobę, która je widzi. Cukrówki występują w polskiej przyrodzie w polskich lasach.
Gołąb pocztowy zazwyczaj hodowany, zarówno w Czechach, jak i w Polsce. Dlatego tez można czasami złapać gołębia z Czeska obrączką na nóżce.
Na zakończenie wypada stwierdzić, że gołębie pocztowe, to okazy, które można pokazać na wystawach, jak również hodować w większej ilości.

Możesz również polubić…