Karta rowerowa

Dla kogo karta rowerowa

Jazda rowerem stała się bardzo modna. Jest to szeroko rozpowszechniony środek lokomocji na naszych drogach. Na rowerach jeżdżą zarówno dorośli, jak i młodzież i dzieci. Aby zapewnić im bezpieczeństwo warto, by wyrobiły karta rowerowa od kiedy W szkołach podstawowych dzieci w klasach IV (czyli uczniowie 10-letni) mają zapewnione w ramach edukacji komunikacyjnej szkolenie w zakresie przepisów ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy rowerowej. Karta rowerowa od kiedy obowiązuje dzieci 10-letnie aż do ukończenia 18 roku życia, chyba że osoby posiadają uprawnienia jazdy motorowerem (po 14-tym roku życia) lub prawo jazdy kategorii A1 lub T (po ukończeniu 16-tego roku życia). Dzieci młodsze aniżeli 10-letnie mogą poruszać się rowerami po drogach wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Kartę rowerową uzyskuje się po przebyciu szkolenia w ramach zajęć w szkole i po zdaniu egazaminów – teoretycznego ze znajomości znaków, oraz praktycznego na placu manewrowym, na którym dzieci sprawdzane mają umiejętność jazdy prostej i po łuku, skrętu w lewo i prawo, włączania się do ruchu i reakcji na znaki oraz sygnały drogowe.

Możesz również polubić…