IP – podstawowe informacje

Czy znasz swoje IP?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie jest twoje IP komputera? Jeśli odpowiedź brzmi nie-to nic dziwnego. Większość użytkowników komputerów słyszało o czymś takim jak adres IP i wie, że go posiada, jednak nie jest raczej zainteresowana głębiej tą kwestią. Jeśli jednak chciałbyś dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, zapraszamy do dalszej lektury tego tekstu.

Inny numer dla każdego

IP to 32-bitowy ciąg cyfr, przypisany do Twojego urządzenia lub do sieci komputerowej, do której należy Twój komputer czy smartfon. Adres IP służy do identyfikacji danego urządzenia lub sieci. Umożliwia przesyłanie i odbieranie danych poszczególnemu komputerowi lub grupie komputerów należących do sieci komputerowej. W przypadku sieci, każdy komputer do niej należący będzie miał inne IP, w przeciwnym razie wystąpi konflikt adresów, czyli próba połączenia z dwoma urządzeniami. Tymczasem, każde urządzenie powinno mieć jeden, unikalny identyfikator. Istnieje określona liczba numerów, które mogą być używane jako adresy IP.
Niedopuszczalna jest sytuacja, by dwa urządzenia miały to samo IP. W sieci zewnętrznej nie jest to możliwe, może jednak zdarzyć się przez przypadek w sieci wewnętrznej (do której dostęp mają tylko określone urządzenia). Skutkuje to jednak problemami z połączeniem i konfiguracją. Użytkownik będzie wtedy mógł połączyć się tylko z jednym z urządzeń, które mają takie samo IP. Dotyczy to głównie sieci wewnętrznych w firmach lub sieci domowych, jednak osoby, które je konfigurują, z pewnością wiedzą, jak rozwiązać taki problem.

Dwa rodzaje IP

Adres IP może być stały lub zmienny. Większość dostawców internetowych oferuje zmienne IP. Prawdopodobnie twoje IP również takie jest. Oznacza to, że za każdym razem, gdy łączysz się z Internetem, generowany jest inny numer, zaczerpnięty z bazy adresów IP. Dla przeciętnego użytkownika, któremu komputer czy smartfon jest potrzebny do codziennej komunikacji i obsługi podstawowych aplikacji, zmienne IP będzie w zupełności wystarczające.

Możesz również polubić…